Kiểm tra micro

Drivers for Realtek microphones


Tìm 114 trình điều khiển cho 89566 micro. Trang hiển thị 1 từ 3.


Nhà chế tạoTên tài xếNgày lái xeHệ điều hànhKiến trúc hệ điều hànhKích thước tập tin
RealtekSamsung02.12.2019Windows 10x6411.76 KB
RealtekMSI01.12.2019Windows 10x6411.98 KB
RealtekFujitsu27.11.2019Windows 10x6411.82 KB
RealtekAsus25.11.2019Windows 10x6424.68 KB
RealtekIntel25.11.2019Windows 10x6424.35 KB
RealtekClevo18.11.2019Windows 10x646.73 KB
RealtekSoundWire_10.0.66.1211.11.2019Windows 10x64802.95 KB
RealtekUSB_6.3.9600.236_hp31.10.2019Windows 7/10x648.1 MB
Realtek8821_MAXX_Dell21.10.2019Windows 7/10x64134.03 MB
Realtek8821_MAXX_Dell21.10.2019Windows 7/10x86122.27 MB
RealtekExt_6.1.0.102.10.2019Windows 10x648.32 KB
RealtekLenovo18.09.2019Windows 10x6431.75 KB
RealtekUSB_6.3.9600.2235_rs317.09.2019Windows 10x64569.6 KB
RealtekUSB_6.3.9600.23205.09.2019Windows 10x6413.31 MB
RealtekUSB_6.3.9600.23205.09.2019Windows 10x869.73 MB
RealtekUSB_6.3.9600.23205.09.2019Windows 7/10x869.91 MB
RealtekUSB_6.3.9600.23205.09.2019Windows 7/10x6413.54 MB
RealtekRazer21.08.2019Windows 10x6421.17 KB
RealtekDell_1.5.2.29422.05.2019Windows 10x6466.69 MB
RealtekDell_1.3.2.23221.11.2018Windows 10x6468.48 MB
RealtekUSB_6.3.9600.18213.06.2018Windows 10x869.6 MB
RealtekUSB_6.3.9600.18213.06.2018Windows 10x6413 MB
Realtek8432_Base23.04.2018Windows Vista/7/8/8.1/10x86104.21 MB
RealtekUSB_6.3.9600.2167_rs329.03.2018Windows 10x64241.3 KB
RealtekUAD_6.0.1.836504.02.2018Windows 10x6414.9 MB
RealtekUSB_6.3.9600.215124.01.2018Windows 10x64232.41 KB
RealtekUSB_6.3.9600.15023.01.2018Windows 10x6412.45 MB
Realtek8351_noDolby15.01.2018Windows Vista/7/8/8.1/10x86166.05 MB
Realtek6.3.9600.14504.01.2018Windows Vista/7/8/8.1/10x6412.43 MB
Realtek6.3.9600.14504.01.2018Windows Vista/7/8/8.1/10x869.33 MB
RealtekDell_1.4.2.21226.12.2017Windows 10x6475.93 MB
RealtekUSB_6.3.9600.13813.12.2017Windows 10x869.1 MB
RealtekIntel_6.0.1.831804.12.2017Windows 10x649.94 MB
RealtekAMD_6.0.1.830316.11.2017Windows 10x649.75 MB
Realtek6.3.9600.12209.11.2017Windows Vista/7/8/8.1/10x868.98 MB
Realtek8297_MAXX_Dell09.11.2017Windows Vista/7/8/8.1/10x6458.25 MB
Realtek6.3.9600.12209.11.2017Windows Vista/7/8/8.1/10x6411.68 MB
Realtek8297_MAXX_Dell09.11.2017Windows Vista/7/8/8.1/10x8649.01 MB
RealtekIntel_6.0.1.829102.11.2017Windows 10x649.59 MB
RealtekHDX_6.0.1.829102.11.2017Windows 10x649.59 MB
RealtekUSB_6.3.9600.11923.10.2017Windows 10x868.84 MB
RealtekUSB_6.3.9600.211518.10.2017Windows 10x64185.54 KB
RealtekRTK_1.0.0.205.10.2017Windows 10x648.59 KB
RealtekAcer_1.0.3.00302.10.2017Windows 10x6484.85 KB
RealtekIntel_6.0.1.825920.09.2017Windows 10x649.41 MB
RealtekHDX_6.0.1.825107.09.2017Windows 10x64160.27 MB
RealtekExtension_1.0.0.305.09.2017Windows 10x6475.93 KB
Realtek8245_MAXX_Dell28.08.2017Windows Vista/7/8/8.1/10x8647.16 MB
Realtek8245_MAXX_Dell28.08.2017Windows Vista/7/8/8.1/10x6455.84 MB
RealtekHDX_6.0.2.817602.08.2017Windows 10x869.49 MB