Kiểm tra micro

Trình điều khiển micrô


Nếu hệ điều hành không phát hiện micrô, trước tiên bạn phải đảm bảo rằng trình điều khiển micrô đã được cài đặt. Ngoài ra, đừng quên rằng các nhà sản xuất micro khuyên bạn nên cài đặt trình điều khiển mới nhất. Nếu bạn không có đĩa CD và tệp cài đặt cho micrô, trước hết, hãy thử tìm chúng trên trang web chính thức của nhà sản xuất. Nếu bạn không thể tìm thấy chúng ở đó, đừng ngần ngại tải xuống trình điều khiển micrô miễn phí từ trang web của chúng tôi.


Tìm 1585 trình điều khiển cho 123406 micro. Trang hiển thị 1 từ 32.


Tên tài xếNgày lái xeHệ điều hànhKiến trúc hệ điều hànhKích thước tập tin
Samsung02.12.2019Windows 10x6411.76 KB
MSI01.12.2019Windows 10x6411.98 KB
Fujitsu27.11.2019Windows 10x6411.82 KB
Asus25.11.2019Windows 10x6424.68 KB
Intel25.11.2019Windows 10x6424.35 KB
Clevo18.11.2019Windows 10x646.73 KB
chdrt_port+_8.65.261.280_hp13.11.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x8611.64 MB
USB_2.5.0.3413.11.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x6418.64 MB
chdrt_port+_8.65.261.280_hp13.11.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x6413.25 MB
SoundWire_10.0.66.1211.11.2019Windows 10x64802.95 KB
USB_6.3.9600.236_hp31.10.2019Windows 7/10x648.1 MB
chdrt_2072_8.65.320.0_hp28.10.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x8614.82 MB
chdrt_2072_8.65.320.0_hp28.10.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x6421.08 MB
8821_MAXX_Dell21.10.2019Windows 7/10x64134.03 MB
8821_MAXX_Dell21.10.2019Windows 7/10x86122.27 MB
chdrt_port_8.65.316.50_hp08.10.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x8612.9 MB
chdrt_2072amd_8.65.319.110_hp08.10.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x8614.63 MB
chdrt_port_8.65.316.50_hp08.10.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x6417.71 MB
chdrt_2072amd_8.65.319.110_hp08.10.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x6422.07 MB
Ext_6.1.0.102.10.2019Windows 10x648.32 KB
CR43_new19.09.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x64, x867.01 MB
Lenovo18.09.2019Windows 10x6431.75 KB
USB_6.3.9600.2235_rs317.09.2019Windows 10x64569.6 KB
USB_6.3.9600.23205.09.2019Windows 7/10x6413.54 MB
USB_6.3.9600.23205.09.2019Windows 10x869.73 MB
USB_6.3.9600.23205.09.2019Windows 7/10x869.91 MB
USB_6.3.9600.23205.09.2019Windows 10x6413.31 MB
EXT_15.67.16.128129.08.2019Windows 10x64908.2 KB
12.1.6003.578022.08.2019Windows 10x648.38 MB
Razer21.08.2019Windows 10x6421.17 KB
chdrt_2063_8.65.317.100_hp14.08.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x6416.39 MB
chdrt_2063_8.65.317.100_hp14.08.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x8613.48 MB
Synaptics_1.4.0.8_asus14.08.2019Windows 10x644.89 MB
APU_9.0.277.5114.08.2019Windows 10x641.51 MB
AUDIO_2.0.8.6429.07.2019Windows 10x642.58 MB
11.1.28.16325.07.2019Windows 10x641.1 MB
A-Volute NH3_1.1.21.5928124.07.2019Windows 10x641.13 MB
A-Volute SS3_1.3.1.5922316.07.2019Windows 10x6418.07 KB
3.20403.440.016.07.2019Windows 10x645.18 MB
A-Volute SWC_1.4.2.008.07.2019Windows 10x645.28 MB
chdrt_2072amd_8.65.318.0_hp07.07.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x8614.62 MB
chdrt_2072amd_8.65.318.0_hp07.07.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x6422.3 MB
chdrt_8.65.282.54_hp04.07.2019Windows 7/10x6416.03 MB
Synaptics_1.4.0.69_lenovo02.07.2019Windows 10x645.12 MB
APU_9.0.271.002.07.2019Windows 10x641.51 MB
USB_2.5.0.3330.06.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x8618.64 MB
Synaptics_8.65.317.100_hp25.06.2019Windows 10x641.4 MB
Synaptics_1.0.0.28_hp25.06.2019Windows 10x643.46 MB
1.3.38.2120.06.2019Windows Vista/7/8/8.1/10x861.69 MB
CDC18.06.2019Windows XP/Vista/7/8/8.1/10x86, x64165.04 KB